News

Company News
Exciting football exchange between branches of Phu My Holdings
To enhance the solidarity of the collective at the same time to help individuals
11/18/2020
Honoring excellent staff October
The end of October is also when Phu My Holdings summarizes,
11/07/2020
Launching Ceremony of Chi Doan, Chi Hoi Phu My Holdings
On the afternoon of November 6, the Executive Committee of Phuoc Trung Ward coordinated with the Board of Directors of Phu My Holdings
11/06/2020
Market News
Đường 991B Thị xã Phú Mỹ - Tuyến đường nghìn tỷ đầy tiềm năng
Đường 991B là một trong những tuyến đường huyết mạch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
12/25/2020
Đường S - Con đường tơ lụa của thị xã Phú Mỹ
Đường S là một trong những tuyến đường quy hoạch trọng điểm nằm ở vị trí trung tâm của thị xã Phú Mỹ
12/24/2020