About us

PHÚ MỸ CONSTRUCTION-INVESTMENT-CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Phu My Holdings is one of the strong players in developing, consulting, distributing and marketing real estate products in Vietnam.

Through a journey of development with rapid, drastic and different progress, Phu My Holdings is proud to be the first choice of many customers and partners nationwide.

With abundant financial resources and a team of experienced, creative, professional and enthusiastic staff, Phu My Holdings has been and will be making constant efforts to assert and enhance its position on Vietnam's Real Estate market, contributing to bringing new and more sustainable values to customers and partners.

Đầu tư BĐS
Tư vấn lập dự án - Phát triển BĐS
Quản lý - Môi giới - kinh doanh BĐS
Thiết kế - xây dựng
Scope of work
Đầu tư BĐS
Đầu tư BĐS
Tư vấn lập dự án - Phát triển BĐS
Tư vấn lập dự án - Phát triển BĐS
Quản lý - Môi giới - kinh doanh BĐS
Quản lý - Môi giới - kinh doanh BĐS
Thiết kế - xây dựng
Thiết kế - xây dựng
Mission
Mission

Kiến tạo nâng cao giá trị sống của người dân Việt Nam, phát triển các khu đô thị văn minh.

Vision
Vision

Tầm nhìn đến 2025

“Trở thành 1 trong 10 công ty phát triển Bất động sản tốt nhất Việt Nam”

Tầm nhìn đến 2030

Trở thành 1 trong 10 tập đoàn kinh tế lớn nhất khu vực miền nam Việt Nam

Core values
Kết quả
Kết quả
Gia tăng lợi nhuận cho khách hàng, đối tác, công ty, đống góp phát triển địa phương
Phụng sự
Phụng sự
Tất cả vì lợi ích khách hàng, phụng sự xã hội
Chuẩn mực
Chuẩn mực
Không ngừng cải tiến, không ngừng học hỏi, chuẩn hóa từng ngày
Chính trực
Chính trực
Mọi hoặt động phải minh bạch rõ ràng, dựa trên cơ sở thật và thiện
Tích cực
Tích cực
Luôn có trách nhiệm cao nhất về sản phẩm và dịch vụ mình cung cấp
Principles of operation
Tốt hơn mỗi ngày
Mỗi ngày học hỏi và phát triển liên tục