Phát triển nông nghiệp sạch
Phát triển nông nghiệp sạch
Thấu hiểu được nhu cầu và sự cần thiết của việc tạo ra một nguồn thực phẩm sạch, Phú Mỹ Holdings là một trong những nhà đầu tư phát triển các dự án nông nghiệp sạch, thân thiện môi trường.