Đầu tư dự án
Đầu tư dự án
Hiện nay, Phú Mỹ Holdings là một trong những nhà phát triển bất động sản uy tín, đẫ đầu tư, phát triển và phân phối hơn 1000 sản phẩm bất động sản với hàng trăm khách hàng trên cả nước. Với chiến lược tập trung mở rộng phát triển thương hiệu đa ngành nghề, lấy bất động sản làm ngành cốt lõi, Phú Mỹ Holdings không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng trong đầu tư, phát triển dự án, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.